Nefs Mertebelerine Göre Rüya

DAİMON

Aktif Üye
14 Nis 2020
177
632
93
1- Nefs-i Emmâre Sahibinin Rüyası

Nefis, gayr-i meşrû arzularını yapmaya hâkim ise yani bilinçli olarak yapıyorsa emmâredir.

Nefs-i emmâre sahibi, kendisini bilmesi için rüyasında gördüklerine dikkat etmelidir.

Rüya da;
Hınzır (domuz) görmek haram işlerle meşgul olduğuna,

Fil ve kaplan görmek kibir,

Köpek görmek gazab ve şer,

Yılan eza ve cefa,

Akrep lisan ile azab,

Fare sû-i zan(kötü düşünceli olmak)

Bit, pire mekruh olan şeyleri irtikâb,

Katır emre itaat etmezlik ve amelde ihlâs olmaması,

Merkep(eşek) ziyade şehvete tâbi olmak sıfatına delâlettir.

Kurt hased ve tâatte hırsızlık,

Ayı ve pars (leopar) gadab,

Karınca hırs,

Maymun laf taşımak,

Tilki nekir ve tezvir(yalan söyleme) ,

Azgın deve şehvet, hırs ve kin

Azgın öküz sıkılık(cimrilik, pintilik) ve emre itaatsizlik

Eşek arısı ve sarıca arı faydası olmayan şeye mübaşeret etmek ( girişmek) sıfatlarına,

Kedi şeytanın vesvesesi,

Sansar gaflet,

Tavşancıl kuşu cehil ve hırs sıfatların,

Netice itibariyle eti yenmeyen ne kadar hayvan varsa, bunları rüyada görmek nefs-i emmârenin itaatsizliği ve şehvanî sıfatlarına delâlettir.

Eti yenilen ne kadar hayvan varsa onların da azgın olanları nefs-i emmârenin sıfatı ile tâbir olunmuştur.

Rüyada sarhoşluk verici şeyleri içmek, haram işi işlemek sıfatıdır.
Eğer içmezse yine tâbi olmak sıfatıdır.

Sigara, nargile, enfiye kullanmak kötü iş işlemek sıfatıdır.

Meyhane, birahane, kahvehane ve emsalini görmek ve içine girmek, kalbini ve efkârını fesada sarf etmek sıfatıdır.

Çöplük ve necis mahalleri görmek şehvaniyete ait sıfattır.

Korkulu, zahmetli, sıkıntılı rüyalar, ruhu zahmete koşmak ve nefse tâbi olmak sıfatıdır.

Oyun âletleri ve çalgıları görmek nefsin harama ve hevâya tâbi olduğuna,

Mevta ve ölmüş bir şey görmek nefsin cehli ve gafletine,

Döşemesiz yer, meyvesiz ağaç, bulanık sel suları, alevsiz ateş ve duman cehennem azabına,

Sıcaklık - soğukluk, karanlık - siyah renk ve çıplaklık hepsi keyifsizliğe,

Çiğ et, çamura düşmek, şehevât-ı nefse dahil olan şeyler ve dünyalığa mütedair nesneler; şehevât-ı nefsaniyesine tâbi ve âhiret amellerinde itilâsı(yücelik) olmadığına delâlet eden sıfatlardır.

Haram ve yasak olan şeyleri düşte görmek, haram işlediğine işarettir.

-Alıntı-
Not:
Paylaştığım rüya tabirlerinin doğruluğu tarafımca tecrübe ile sabittir.
(Devam edecek.)
 
Son düzenleme:

Elysion

Büyücü
3 Nis 2020
473
1,963
93
Yukarıda sayılanların birçoğu sizde kara büyü olduğuna da işaret edebilir :)
Tarafımca tecrübeyle sabittir. Neden domuz gördüğümü büyü yapıldığını öğrendiğimde anladım, nitekim domuz yağı sürülen bir eşyayı temizlemem de gerekmişti :D Çıkmıyor kolay kolay acaip yapışkan bir şey..
 

Syka

Büyücü
5 Nis 2020
529
1,858
93
Bu domuz yağı cinleri uzaklaştırmak için kullanılıyor doğru mu duydum?

Şehir dışında üniversiteyi okuduğumda sınıf arkadaşlarımızdan bazıları bir eve taşınmışlardı. Ama çok garip olaylar yaşandı o evde. Gece tam 3 civarı musluklar kendi kendine açılıyormuş. Kanepe kalkıyormuş falan. Bu banyoya girdiğinde bir ara küçük bir çocuğun arkadan koşarak geçtiğini görmüş, aynaya baktığında saçı kendi kendine yukarı doğru kalkmış. Bir hoca getittirmişler o domuz yağı sürmüş. Bir arkadaşları içeri girmek üzereyken bayılmış. Ampul kendi kendine patlamış, parçalara ayrılmış neler neler. Hoca demiş sana aşık cin musallat olmuş. O da arkadaşları ile kira anlaşması devam ettiği halde evi terk etmek zorunda kaldı.

Neyse bir zaman geçti biz bir arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık. Pastaneye gittiğimizde yaşadığı olayların olduğu evi gösterdi. Hemen pastahanenin yanında imiş apartman. Ama ben ne göreyim giriş katta Parapsikoloji uzmanı diye tabela var. Dedim acaba bu mu yolladı üst kata cinlerini. Aklıma bu gelmişti o an. 👻
 
Son düzenleme:

Elysion

Büyücü
3 Nis 2020
473
1,963
93
Bu domuz yağı cinleri uzaklaştırmak için kullanılıyor doğru mu duydum?
Domuz yağıyla büyü yapılıyor, ve baya güçlü büyüler bunlar şer amaçlar için. Belki bir bildiği vardır hocanın..
Hatta bir yerde okumuştum eski zamanlarda eğer yağ duvara sürüldüyse duvarı yıkıp tekrar yapmak lazımmış. İnternette epey araştırmıştım eşyalarını atanlar var büyüden kurtulmak için.
 
  • Wow
Tepkiler: yektasif ve Syka

DAİMON

Aktif Üye
14 Nis 2020
177
632
93
Yukarıda sayılanların birçoğu sizde kara büyü olduğuna da işaret edebilir :)
Tarafımca tecrübeyle sabittir. Neden domuz gördüğümü büyü yapıldığını öğrendiğimde anladım, nitekim domuz yağı sürülen bir eşyayı temizlemem de gerekmişti :D Çıkmıyor kolay kolay acaip yapışkan bir şey..
Tecrübeden kastım genele şamildi. Bunların tamamını göremem, çünkü bir insanda bu kadar kötü haslet aynı anda baskın şekilde olamaz. İlahi adalete tenakuz bir durum ortaya çıkar. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermeyeceği gibi herkesi çeşitli imtihanlar tabi tutar.
Biraz fazla gelir yani🙂
Bir kısmını gördüm dedigim gibi ama lafı açıldığı için söyleyim, domuz görmemiştim.

Diğer meseleye değinecek olursak.
Domuz büyüye de delalet edebilir fakat ben burada şahsiyet yani mizaç üzerinden nefis mertebelerine göre tasnif ve tabir edilmiş rüyalardan bahsediyordum. Başlıkta belirtildiği üzere...

Ve bu tür rüyalar nefsani rüya kabilinden değillerdir. İlahi bir lütuf ile ruhumuzun ahvalini gösterirler.

Bu şekilde ruhsal durumumuzu görmek içinse tabi öncelikle niyet gerekmektedir.

Bir yola tevessül edersek, ancak o zaman nimetlerine erişebiliriz, öyle değil mi?

 
  • Like
Tepkiler: Elysion ve Syka

DAİMON

Aktif Üye
14 Nis 2020
177
632
93
2 - Nefsi Levvâme Sahibinin Rüyası

Eğer nefs, gayr-i meşrû hareketleri icrâya hâkim değilse yani kısmen terbiye görmüş ve emirlere de riâyet gösteriyorsa levvâmedir.

Yüklü deve görülürse ruha sıkıntı,
yüksüz olursa ruha meyil sıfatıdır.

Koyun, keçi, sığır ve emsali; helâl ve menfaat sıfatıdır.

Balık görmek helâl nesne kesbetmek(kazanmak) sıfatıdır.

Tavuk, güvercin vesair eti yenilen kuşlar helâl kazanmaya haris(hırslı) olmak sıfatıdır.

At, beygir azgın olmazsa sadakat,
azgın olursa nefs-i levvâmenin galebe(üstünlük) sıfatıdır.

Arslan dinde salâbet(dayanıklılık, sağlamlık) sıfatıdır.
* Kişisine göre nefsin galebe sıfatı ile de tâbir olunur.

Bal arısı ahlâk-ı hamide(beğenilen güzel ahlak) kesbetmek,

Kurbağa ruhun nefisten nefreti sıfatıdırlar.
Vahşî hayvanlardan ne kadar hayvan görülürse böyledir.

Eti yenilen hayvan amel-i sâlih işleme,
Vahşî kuşlardan yakalarsa ziyade(fazla) meşakkatli(zor) amel-i sâlih işleme sıfatıdır. Bu meşakkatlere sebep olan nefs-i levvâmenin galebesidir.

Pişmiş et ve yemekler nefsin ruha tâbiiyetidir.

Helâl şerbetler kolayca ve az emekle nefsin ruhu tebaiyetidir:

Yeni elbise giymek ve ev döşemek amel-i sâlih işlemek sıfatıdır.

Yanmayan mumlar, fırınlar nefsin gaflet(aymazlık) sıfatıdır.

Meyvalı ağaçlar ve yeşil çayırlar, olmuş meyveler amel-i sâlih,

Döşemeli ev, saraylar, ekmek ve dükkânlar, gemiler bir miktar nefsin sükûnet sıfatlarıdır.

Yağlar, ballar ve süt ruha bir miktar kuvvet vermek ve safa bahşetmek sıfatıdır.

Bazı harap ve bazı da mamur yerleri görmek ruhu ile nefsine itaatte müsavat sıfatıdır.

Pederi ve validesine sarılmak itaatle birlikte rızalarında bulunmak, muaşeretin(terbiye, nezaket) güzelliğine işarettir.

Helâline sarılmak nefsin ruha bağlılığına, Nâmahremle kucaklaşmak nefsin ruha itaatsizliğine işarettir.

Sarı renk görmek nefs-i emmârenin galebe sıfatıdır.

Üzerinden veya başka bir yerden necaseti(maddi pislik) gidermek haramı terk etmeye,

Kan aldırmak nefsi ıslaha,

Diş çektirmek ruha ağır gelen şeyi gidermeye,

Traş olmak ruhun nurunun ziyade olmasına işarettir.

Hububattan helâl olan şeyleri yemeyi görmek, nafile ibadete işarettir.

Mezhebimiz olan Ehl-i sünnet ve’l-cemaate muhalif adamları kitap dolu dolapların yanında, mescidlerde, medreselerde, tekke ve ziyaretgâhlarda vesair mübarek mahallerde görmek, mezhebinin ve tarikatının dışında bulunduğuna işarettir.
Eğer bunları bu mübarek yerlerden çıkardığını görürse nefsini terbiyeye ve akidesini temizlediğine işarettir.
Eğer çıkaramazsa hevasının(hevesinin) galebesine işarettir; çaresine bakmak lâzımdır.
Zira mübarek yerler görmek kişinin kalbi ile tâbir olunur.
 

f3rnwh

Yeni Üye
25 Nis 2020
44
205
33
Günaydınlar. Bu sabah rüyam da aynanın karşısında omuzlarım dan çivi söktüm.
Bir tanesi kolay ve acısız, diğer omuzumda ki paslı ve kemiğe kadar batmıştı. Yaptığı şişliği,akan kanı ve oluşturduğu boşluğu çok net hatırlıyorum. Bu hangi tür rüya sınıfına giriyor.
 

Elysion

Büyücü
3 Nis 2020
473
1,963
93
Günaydınlar. Bu sabah rüyam da aynanın karşısında omuzlarım dan çivi söktüm.
Bir tanesi kolay ve acısız, diğer omuzumda ki paslı ve kemiğe kadar batmıştı. Yaptığı şişliği,akan kanı ve oluşturduğu boşluğu çok net hatırlıyorum. Bu hangi tür rüya sınıfına giriyor.
Mesaj gibi geldi bana.. Hayır olsun. @MeHDiX bu konuda iyi diye biliyorum. Seni engelleyen bazı bağlardan kurtuluyor olabilirsin.
 

MeHDiX

Üye
6 Nis 2020
51
234
33
İstanbul
Günaydınlar. Bu sabah rüyam da aynanın karşısında omuzlarım dan çivi söktüm.
Bir tanesi kolay ve acısız, diğer omuzumda ki paslı ve kemiğe kadar batmıştı. Yaptığı şişliği,akan kanı ve oluşturduğu boşluğu çok net hatırlıyorum. Bu hangi tür rüya sınıfına giriyor.
Allah hayreylesin.
Aynadan kendine bakman,kendini görmen;kendini muhasebe edip yaptıklarını,tavırlarını gözden geçirmen,kısaca özeleştiri yapmandır.

Omuz insanın kuvvet noktası sayılır.hem zaten anatomik olarak da büyük kas grubundandır.dünyayı omuzlamak,bütün yük omuzlarında vb.deyimler de omuzun kuvvet noktası olduğuna delalet eder.

Çivi;sonradan eklenen,ilave olan vb.duvara yada tahtaya çivi çakmak mesela.çivi,çakılan yerin içinden olmasa bile bir nevi parçası oluyor.

Kan;necistir.pis kan akınca vücut temizlenir.ama çok kan akınca vücut güçsüzleşir ve bazen kay kaybından....

Toparlamak gerekirse;Doğuşta Fıtratında bulunmayan ama sonradan yanlış karar ve adımlar neticesinde benimsediğin ve gerek benliğine,gerek maddiyatına zarar veren,seni güçsüzleştiren (omuzda boşluk,yara ve kan akması) bazı zararlı şeylerden kendini gözden geçirdiğin zaman (aynaya bakman) hem benimsediğin,nerdeyse fıtratına yerleşmiş,seninle bütünleşmiş ve ama aslında zarar veren,içten içe zehirleyen (paslı çivi) ve hem henüz başlangıç aşamasında olan (yeni çivi) şeylerden vazgeçmen gerektiğini anlaman ve omuzundan o yükü atmandır (çivileri çekmen).haliyle benliğinde yer etmiş şeylerden kopman seni bir süre boşluğa itecek (omuzdaki boşluk),güçsüzleşecek,bi yandan temizlenecek (kan akması) ve yine bir zaman acı çekebilirsin (yara).

Yinede en doğrusunu Allah bilir.
 

Dennis

Psişik Üye
26 Nis 2020
287
924
93
Günaydınlar. Bu sabah rüyam da aynanın karşısında omuzlarım dan çivi söktüm.
Bir tanesi kolay ve acısız, diğer omuzumda ki paslı ve kemiğe kadar batmıştı. Yaptığı şişliği,akan kanı ve oluşturduğu boşluğu çok net hatırlıyorum. Bu hangi tür rüya sınıfına giriyor.
Yorumlanması gereken rüya sınıfına giriyor.

Hangi omuzundan hangisini çektiğine göre yorumlayacaksın.

Sağ tarafımız sağduyu, pozitif ve eril enerji ile bağdaşır.

Sol taraf ise negatif, dişil, ve kötü alışkanlıklar vs ile.


Çok büyük ihtimalle hayatta sana artık fayda sağlamayacak, hatta uzun bir zamandır da içinde tuttuğun bir şeyle yüzleşip o şeyi terkedeceksin.

Uzun vadede hayrına olacak olan şey ilk etapta bazı zorluklar çıkarabilir.

Ayna karşısında olmak net kendinle yüzleșmektir. Çivi sökmek, çivinin ișlevine göre anlam kazanır. Mesajla iki tahtayı tutan bir çivi sökmek dağılmadır. Ama sende sana zarar veren hallerin def edileceği anlamı var.

Hayra yor. Kısa vadede bırakmak, terketmek istemediğin şeyi terkedince yaratacağı boşluk ve zorluk işte o kanlı çivi.
 
Son düzenleme:

DAİMON

Aktif Üye
14 Nis 2020
177
632
93
3 - Nefs-i Mülhime Sahibinin Rüyası

Eğer nefs, terbiye ve tâatını arttırmış fakat arzu ve isteklerini hâlâ unutmamış lakin bırakmış halde mânevî terakkiye ve yükselmeye başlamışsa mülhimedir.
Arzu ve isteklerini unutmamış demek, her ne kadar tâatı ve terbiyesi artmışsa da içinden nehy(olumsuz) bulunan fiili icra etmek arzusu tamamen çıkmamış olan nefstir. Yani nefs-i mülhime sahibi terk ettiği bir fiili her ne kadar bırakmışsa da içinde arzu kalmış ve daha unutmamıştır.

Avamı ve câhili görmek, onların hallerine meyletmek sıfatıdır.

Kadın görmek, tedbirde noksanlık ve dünyaya meyletmek sıfatıdır.

Çıplak görmek amelsizliğe,

Eşkıya görmek nefsin tuğyanlığına,

Ehl-i sünnetten olmayanları görmek, farz namazlardaki tembelliğine işarettir.

Şeytan görmek, şeytana uyma sıfatıdır.

Mülhid(dinden dönmüş kişi) görmek, nasihat kabul etmediğine;

Müslümanlardan gayriyi görmek, dünyaya meylettiğine,

Sakalı kırpık şekilde tıraşlanmış görmek, şeriatte noksanlığına;

Topallık, hak yolunda az bulunmaklığına;

Kötürümlük, hak olan nesneye varmadığına;

Kör görmek, Hakk’ı görüp de görmemezliğe geldiğine alâmettir.

Sağırlık, Hakk’ı işitip amel etmemek;

Dilsizlik, Hakk’ı söylememek;

Köselik, sünneti terk etmek sıfatıdır.

Zenci görmek ayıbı yüze vurmak sıfatıdır. Ve sür’atle maksuduna erişmekle de tâbir olunur.

Hizmetçi görmek, tâate devam;

Haramı görmek, ibâdetini saklamak;

Sarhoş ve güzel sesler görmek, aşk-ı mecazîden geçmemek;

Cambaz, hokkabaz, güldürücü görmek, ibâdetlerini terk edip haramla mübaşeret sıfatıdır.

Tellâl, yalancılık;

Tellâk (hamamda yıkayıcı) görmek gözünü haramdan korumadığına işarettir.

Şaşı görmek, Hakk’ı bırakıp bâtıla meyletmek;

Kasap görmek merhametsiz olmak;

Ayıcı (ayı oynatan), gadab ile hırstaki kuvvetine işarettir.

Maymuncu, nefsin nemimelik (lâf getirip götürmek) meylidir.

Hamamcı görmek, nefsin günahtan temizliğine işarettir.

Tuzcu, nefsin sâlih olmasına;

Kavun ve karpuzcu, ilim ve marifet kesbine;

Ağaç dikip tohum saçmak, hayra işarettir.

Avcı, insafsızlığa;

Beyaz renk, nefs-i mülhimenin galebesine;

Mahbûb (sevgili), ruhun safâsına;

Kız çocuğu görmek, dünyaya meyle;

Erkek çocuğu görmek, amel-i sâlihe;

Abdest ve gusül, günahlardan temizlenmeye;

Namaz kılmak, takvaya;

Kıbleye dönmek, iş yerinde istikamete işaret;

Kıbleden sapmak, hayırdan şerre dönmeye işarettir.

Hayr u hasenat görmek, ruhun nefse galebesine;

Balcı, tatlı söz söylemeye ve işitmeye;

Kavgacı kişi, ruhun nefs ile geçinemediğine işarettir.

Nihayet mubah olan şeyleri görmek nefs-i mülhime sahibi olmakla tâbir olunur.
 
  • Like
Tepkiler: Syka

berksurucu

Aktif Üye
23 Nis 2020
173
665
93
Rüyaları canlı, berrak ve temaları birbirine benzeyen bir kişilik olarak; yukarıdaki çıkarımlara göre Mülhime Tarlasından geçmekteyim... yukarıdaki işaretlerden belli zaten. maddelerin içinde var.

Son 3 senedir... karmaşık, öfkeli, birbirinden bağımsız rüyalar yerini... 2 farklı tema üzerinde döndüren bir yapıya döndürdü. Rüyalarımdan yola çıkarak bir çok iyileşme sağlayan ben, bu 2 rüya temasını döndürüp döndürüp görmekteyim. Keskin duyguların olduğu 2 tema... ve çözebilmiş değilim. artık saldım :D Acaba Lucid rüya görmeye çalışıp gördüklerime gözlerimden ciuvv ciuvv lazer atıp iyileşebilir miyim acaba 🤷‍♂️
 
  • Like
Tepkiler: DAİMON

DAİMON

Aktif Üye
14 Nis 2020
177
632
93
Rüyaları canlı, berrak ve temaları birbirine benzeyen bir kişilik olarak; yukarıdaki çıkarımlara göre Mülhime Tarlasından geçmekteyim... yukarıdaki işaretlerden belli zaten. maddelerin içinde var.

Son 3 senedir... karmaşık, öfkeli, birbirinden bağımsız rüyalar yerini... 2 farklı tema üzerinde döndüren bir yapıya döndürdü. Rüyalarımdan yola çıkarak bir çok iyileşme sağlayan ben, bu 2 rüya temasını döndürüp döndürüp görmekteyim. Keskin duyguların olduğu 2 tema... ve çözebilmiş değilim. artık saldım :D

Yinelemek istiyorum. Bu tür rüyalar nefsani rüya kabilinden değiller bak. İlahi bir lütuf ile ruhumuzun ahvalini gösterirler.

Bu şekilde ruhsal durumumuzu görmek için ise öncelikle niyet gerekir. Herhangi bir tarike tevessül etmediysen gördüğün rüyalara genel yardımcı çıkarımlar yapılabilir fakat hakikatte nefsi Mülhime de oldugun söylenemez Berk.

Önce yola girmeye niyet edilir ve o yola girilirse nimetlerine muktedir olunabilir. Sen Allah ın arzında her baldan çiçek alıcam der gibi bir orda bir burdasın☺
Bütün yeryüzü arazisinde dolanıp kendine benzer ögeler bulmuş olman normal ama sen bir kişisin. Her insanın Yaradan ına daha rahat ulaşabileceği taşsız çersiz çöpsün engelsiz bir yolu, otobanı vardır. O güzel yolu ara ki rahat edesin. Eger bulursan rüyalarında level atlarsın. İçsel yolculuğun esnasında cevapsız kalan soruların muhakkak vardır. Tevessül ettiğin kişi Yaratıcının bu dünyadaki deneyimli temsilcisi olup sana gittiğin yolda bir değnek olur.


Sorularına cevap verebilecek o insanı bulabilmen duasıyla...
 
  • Like
Tepkiler: berksurucu

DAİMON

Aktif Üye
14 Nis 2020
177
632
93
4 - Nefs-i Mutmainne Sahibinin Rüyası

Eğer nefs, kötü arzu ve isteklerini külliyen unutmuş, kötü fiili işleme arzusu içinden çıkmış ve mânevi terakkilere vücudunu vakfetmişse mutmainnedir.

Kur’ân-ı Kerîm görmek ve okumak, (okuduğu sûreyi bildiği takdirde) tasfiye-i kalbe ve matlûba erişmeye işarettir.

Peygamberleri görmek, dinde kuvvet ve bunlara uyma sıfatıdır.

Evliya görmek, korktuğundan emin olmak ve umduğuna nail olmak sıfatıdır.

Şeyhleri görmek,
nefsini irşada işarettir.

Sultan görmek, vücuda tasarruf;

Hekim görmek, nefsinin isyanını amel-i sâlihle ilaçlamak;

Vezir, bakan ve emir sahibi görmek; akılda kemâl ve maksada takarrüb (yakınlaşmak) sıfatlarıdır.

Kadı görmek, kalb ve azasına Allah Teàlâ’nın hükümlerini icra;

Müftü görmek, nefsin hayra delâleti suretidir.

İmam, hatib, alim, şehid ve sâlih insanları görmek, Allah’ın emirlerine tâbi olmak;

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif, cami ve medreseleri ve bunlara benzer ne kadar mübarek mahal varsa bunları görmek, hepsi kalbin temizliği alâmetidir.

Sancak, alem, ok, kılıç, top, tüfek vesaire şeytan vesvesesinin azlığı sıfatıdır.

Tesbih, matluba erişmekle;

Din kitapları, mübarek kitapları ve güzel kokuları görmek, güzelliklerle tâbir olunur ve nefs-i mutmainneye işarettir.

Hattatlık, işin çokluğuna işarettir.

Yeşil renk görmek, mutmainnenin alâmet sıfatıdır.

Mevsimin gayrinde yeşil ham meyvayı ağaçtan koparmak, ihlâssızlığı giderir ve ihlâsa meyle işarettir.

Mevsiminde olmadık yeşil meyvayı ağaçtan koparmak ihlâssızlığa işarettir.

*Mutmainne haline dair görülen rüyalarla kişi az çok kendini bilmiş olur.