Hayat Ağacı (Sefirot) Nedir?

iris

Yönetici
12 Ocak 2020
51
120
18
İstanbul
Bilginin 10 katmanda açılışına Kabala’da Sefirot denir. Sefirot Tevrat’ta 10 Emir olarak bildirilen bilgilerin ezoterik karşılığıdır.

Sefirot, çoğul bir sözcüktür. Tekili "sefira"dır. İbranicede etimolojisi bakımından "safar" yükleminden türetilmiş olup, "sıralama" ya da "numaralama" anlamına gelir. Kimi kabalistik yazarlar, bu sözcüğün kökenini, "parlak ve pek güzel" anlamına gelen "safiri" sıfatına bağlamıştır. Kabaladaki kullanımında ise, sefirot, "çemberler" (daireler) ya da "yörüngeler" anlamına gelmektedir.

11697D56-E260-478D-889C-C6B2410FF76D.jpeg

Kabala’da dört farklı alemden veya varlık boyutundan bahsedilir:

Atzilut - Tecelliler Alemi: Bu alemde Ayn Sof (Sonsuz Varlık) yayılır ama menşei ile hala bağlantılıdır.

Beri’ah - Yaratılış Alemi: Bu alemde yaratılışın henüz biçim kazanmamış ilk hali bulunur. En yüce melekler bu alemdedir.

Yetzirah - Biçimlenme Alemi: Bu alemde yaratılanlar biçim ve şekil alırlar

Asiyah - Ameller Alemi: Bu alemde yaratılış tamamlanmıştır ama halen ruhsal bir seviyededir. Daha ileri bir aşamada, içerdiği bütün yaratıklarla fiziksel alemin oluştuğu Asiyah vardır.

Bu dört düzleme yayılmış 10 sefirot bulunmaktadır.

Keter: Tanrısal iradenin ilk devinimidir. Yaşayan Tanrı’nın ruhudur.

Hokmah: Bilgelik anlamına gelir. İkinci sefirahla birleşerek diğer sefirahları oluşturduğu için “Baba” da denir. İlksel nokta olduğu için boyutları yoktur ama içinde yayılma gücünü taşır.

Binah: İkinci sefirahla birleşerek daha sonraki sefirahları oluşturduğu için “Ana” da denir. İlksel nokta olan Hokmah’ı geliştirerek bir çember oluşturur.

Hesed: Yücelik ve onun yanı sıra Aşk ve Merhameti de temsil eder.

Geburah: Adalet ve kararlılık anlamına gelir.

Tiferet: Denge ve şefkat anlamındadır.

Nezah: İstikrar anlamına gelir. Aynı zamanda zaferi ve sonsuzluğu simgeler.

Hod: Yücelik anlamındadır.

Yesod: Temel anlamına gelir. (Yesod Olam: Dünyanın Temeli)

Malkut: Yeryüzü krallığını ve bilgi ağacını temsil eder.